Minggu, 11 Juli 2021

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OPERATOR TAKAFUL DI DUNIA (PERIODE 1979 - 1996)

Pasca ulama-ulama dunia berkumpul di Mekkah pada tahun 1976 dalam rangka pelaksanaan Muktamar Ekonomi Islam yang pertama (First International Conference on Islamic Economics), dikeluarkanlah rekomendasi konsep asuransi ta’awuni.

Rekomendasi tersebut kemudian dijalankan atau ditindaklanjuti oleh beberapa negara baik di Afrika, Eropa, maupun Asia, termasuk Sudan yang melahirkan perusahaan asuransi syariah pertama di dunia yaitu The Islamic Insurance Company of Sudan pada tahun 1979. Langkah itu kemudian diikuti oleh Arab Saudi dengan mendirikan The Islamic-Arab Insurance Company di tahun yang sama. Disusul berturut-turut The Islamic-Arab Insurance Company di UEA (1980), Darul-Mal Al-Islami di Jenewa (1981), Syarikat Takaful Al-Islamiyah di Bahrain (1983), Islamic Takaful and Re-Takaful Company di Bahamas (1983), Islamic Takaful Company di Luksemburg (1983), Al-Barakah Insurance Company di Sudan (1984), Islamic Insurance and Re-Insurance Company di Bahrain (1985), Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Di Malaysia (1984), Syarikat Takaful Brunei Darussalam di Brunei (1992), MNI Takaful Sdn. Bhd. Di Malaysia (1993), PT Syarikat Takaful Indonesia di Indonesia (1994), The Syarikat Takaful Singapore di Singapura (1995), dan USA Takaful Management Services; LLC (Wayne, NJ) di Amerika Serikat (1996).  

Referensi  :

Akuntansi Asuransi Syariah. Ai Nur Bayinah, Sepky Mardian, Sri Mulyati, Erina Maulidha.  Penerbit Salemba Empat. 2017.

takaful

 

Ad Placement